Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Kapitał zakładowy Spółki posiada 35.706 udziałów
o łącznej wartości 17.853.000 (siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych.